Avís legal

1. Informació General
En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és es Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l., amb C.I.F.: B60594926, Empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona prenc 27201, foli 202, fulla B-113731, inscripció 1, amb domicili per a correspondència i notificacions al Camí Els Xops s/n - Apartat de correus 48, 08520 - Les Franqueses del Vallès, Espanya, amb domini d’Internet www.eljardinet.net, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic: info@eljardinet.net
La utilització de la web atribueix la condició d’USUARI, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. Conseqüentment, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.
2. Dades de Caràcter Personal
La gestió del tractament de dades de caràcter personal a través de la pàgina web ve definida en el enllaç següent:
POLÍTICA PRIVACITAT
D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als usuaris d’aquesta pàgina web que les dades que proporcionin seran incloses en un fitxer del que és titular Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l., la finalitat del qual és la gestió fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual, així com la remissió d’informació i/o publicitat sobre productes i/o serveis de Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l., en aquells casos que l’usuari hagués consentit aquest tractament. Així mateix, s’informa que els usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al domicili social de Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l. al Camí Els Xops s/n - Apartat de correus 48, 08520 – Les Franqueses del Vallès (Barcelona), Espanya.
Protecció de dades personals
La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.
A través d’aquesta pàgina web no es recull, ni se cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.
Dades suministrades voluntariament pel usuari
Les dades de caràcter personal que se sol•licitin, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar-los i prestar-los el servei sol•licitat. Aquesta informació serà tractada amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l’opció o servei que l’usuari sol•liciti.
L’usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme a les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.
Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s’incorporarant en un fitxer degudament inscrit en el Registre públic de l’Autoritat de control competent, la responsabilitat del qual correspon a Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l.
Drets d’acces, rectificació, cancel•lació y oposició
Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, regulats en els articles 15 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l., mitjançant comunicació escrita remesa a la següent adreça: Camí Els Xops s/n - Apartat de correus 48, 08520 – Les Franqueses del Vallès (Barcelona), Espanya; o bé, remetent un correu electrònic a info@eljardinet.net, indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitgen exercitar.
Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquesta pàgina web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió del qual es troba implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.
Aquesta informació no s’obté per ser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre la identificació dels mateixos. En aquesta categoria de dades es troben, l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se a la pàgina web, l’adreça URL del recurs sol•licitat, l’hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.
Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat de controlar el correcte funcionament tècnic de la pàgina web i es cancel•len immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
Cookies
En cap cas s’utilitzen cookies per recaptar dades personals identificatives de l’usuari. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari accessibilitat a la pàgina web (preferències i pautes de navegació de l’usuari).
L’ús de cookies de sessió, si escau, únicament es limitarà a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb la finalitat de facilitar l’exploració segura i eficient de l’assetjo web.
Enllaços
Aquesta política de privacitat només és aplicable a la pàgina web de Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l., no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.
Seguretat
Les mesures de seguretat adoptades per Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l. són les adequades a les dades que l’usuari li facilita, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Concretament, s’han adoptat les mesures de seguretat corresponents al nivell bàsic de seguretat conforme al Títol VIII del Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
 
 
POLICITA D’ENVIAMENT DE PUBLICITAT
De conformitat amb el que es disposa per la LOPD i la LSSICE, a través d’aquesta primera comunicació, li sol·licitem autorització expressa perquè les seves dades, obtinguts de la seva inscripció en el nostre formulari de contacte, inscripció en el nostre botlletí de notícies o en la relació ja existent per motius contractuals, puguin ser incorporats a un fitxer responsabilitat de Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l., sent tractats amb la finalitat de mantenir, desenvolupar, i controlar la corresponent relació comercial o contractual, així com per remetre-li informació sobre els nostres productes i/o serveis.
 
En aquest sentit, vostè consenteix expressament rebre informació promocional o publicitària sobre els nostres productes i/o serveis.
 
Així mateix, li comuniquem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com si escau la revocació del consentiment prèviament prestat dirigint-se a Floristeria i Jardineria El Jardinet, s.l. a la següent adreça electrònica info@eljardinet.net o bé al Camí Els Xops s/n - Apartat de correus 48, 08520 – Les Franqueses del Vallès (Barcelona), Espanya.