Jardineria

Construcció de Jardins
 
 
 
Estem especialitzats en la construcció de jardins. Portem a terme moviments de terres, construcció de rocalles amb pedres i travesses de tren, aportació de terra adobada per la preparació del terreny, plantació d'arbres i arbustos, instal·lació de sistemes de rec per aspersió. Construcció de llacs, estanys i fonts. Plantació de gespa natural i artificial i assessorament per la il·luminació del jardí.
 
 
 
 
Primerament fem un pressupost i projectem la superfície que es vol enjardinar
 
 
 
 
 
Utilitzant eines informàtiques CAD, modelem la zona des d'un primer esbós
 
 
 
 
 
 
Quan tenim el model llest, procedim a aplicar textures per un resultat fidedigne
 
 
 
 
 
Si el resultat és satisfactori, es fa un últim pas.
Renderitzar en diverses imatges foto-realistes, per fer-se una idea del resultat final
 
 
 
 
 
Si el client dóna el vistiplau i després d'algun retoc, s'organitza per començar la construcció en el període de temps més breu possible
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manteniment integral de jardins
 
 
 
Tant siguin jardins particulars, públics o industrials. 
 
Fem un seguiment setmanal, quinzenal o mensual depenent del tipus de jardí.
 
 
 
 
 
Les feines que es realitzaran es concreten al moment de contractar el servei i fan constar, tant el tipus de feina: sega, adobs, poda, tractaments fitosanitaris, manteniment de piscines, etc. com la freqüència de la mateixa durant tot l'any per mitjà d'un planning on s'especifica el dia i les feines que es faran.
 
 
 
 
 
A més i com a feines de jardineria que només es fan un o dos cops l'any també fem podes, d'arbres i tanques de xiprers, escarificats de gespes, recebats de gespa, tales d'arbres, plantació de planta de temporada i tractaments contra la processionària dels pins.
 
 
 
 
 
Altres feines com la decoració de patis interiors, terrasses i balcons també formen part de les feines que acostumem a realitzar.