Manteniment de piscines

Servei de manteniment de piscines comunitàries i particulars
 
 Les feines més comuns són:                                                                                                                                                                                                
  • Control del PH de la piscina.
  • Neteja de fons i filtres.
  • Control nivell d’aigua.
  • Control de la nitidesa de l’aigua.
  • Ajustament de les hores de funcionament de la bomba segons l’època.
 
Altres feines:
  • Canvi dels focos fosos de la llum.
  • Canvi de la sorra de sílice de la depuradora.
  • Reajuntament de les baldoses.
                                                                                                                                                                                                                 
 
En els mesos de més calor (juny, juliol i agost) el manteniment s’amplia a dos cops per setmana.