Entregues el mateix dia al Vallès Oriental. Consulta'ns per altres ubicacions.

0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 

No hi ha productes a la cistella.

 1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI
  Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
  EL JARDINET DE GRANOLLERS SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de
  l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE)
  2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).
  Perquè tractem les teves dades personals?
  Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

A qui facilitem les teves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al
desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats
amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i
d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?
Els drets que té l’USUARI són:

 1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER
  L’USUARI
  Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb
  l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament
  i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per
  part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI
  garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de
  comunicar-ne qualsevol modificació.
  El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que
  són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades,
  no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.
 2. MESURES DE SEGURETAT
  Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
  RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al
  tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a
  l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i
  adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
  El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per
  aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i
  llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.